Шкільній Раді при Українському Комітеті Америки – 70

Усвідомлюючи важливість збереження української ідентичності, засновники Шкільно Ради, з числа повоєнних емігрантів, у 1953 році окреслили цілі і завдання шкіл українознавства в Америці, як осередків виховання національно-свідомих, відданих Богові та Україні нащадків українських емігрантів різних хвиль і поколінь. Нині їх працю самовіддано продовжують чотириста вчителів, які навчають більш як 3,200 учнів у 25 школах українознавства, що входять до Шкільної Ради, серед яких і наша школа українознавства “Нова хвилька” у Брукліні.