Леся Злупко

Заступник директора школи з організаційних питань

Леся Злупко  кандитат економічних наук, підприємець 
Дата народження – 01 березня 1984
Родом з міста Трускавець  Львівської області. 
У 2006 році закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю Економічна кібернетика. Кваліфікація: магістр з інформаційних систем у менеджменті.
Здобувати практичний досвід розпочала у 2005 спочатку як лаборант, а з 2007 року як викладач факультету економіки та коп’ютерних наук Університету “Львівський Ставропігіон”.

В 2009 році закінчила аспірантуру на кафедрі економіки України імені М.Туган-Барановського. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України”.

З 2010 року працювала викладачем кафедри маркетингу та заступником декана факультету економіки і менеджменту Львівського державного інституту інноваційних технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, що з січня 2011 став структурним підрозділом Національного Університету “Львівська Політехніка”, де і працювала до переїзду в США. 
В новій країні проживання працювала в стоматологічній клініці, а після народження донечки, працювала віддалено та розпочала підприємницьку діяльність у сфері електронної комерції. 
З 2022 року була волонтером школи українознавства “Нова Хвилька”, активно брала участь у соціальних проектах школи, а з 2023 року стала частиною колективу школи.
 
З Україною в серці – завжди і усюди.
Деякі публікації та монографії:
Злупко Л. А. Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України. Mонографія. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2011. -187c.
Злупко Л. А. Чинники розвитку та реалізація людського потенціалу в українській економіці (Тема 3.3) / Л. А. Злупко // Економіка України: національна стратегія розвитку: монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 444 с. – тема 3.3 – С. 123-132.
Злупко Л. А. Євроінтеграційні процеси та їх вплив на національний ринок праці України / Л. А. Злупко // Збірник наукових праць „Формування ринкової економіки в Україні”, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – C. 359 – 362.
Злупко Л. А. Ринок праці в національній системі зайнятості населення України / Л. А. Злупко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2008. – Вип. 40. – С. 109 – 111.
Злупко Л. А. Деякі аспекти зайнятості населення в Україні / Л. А. Злупко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2007. – Вип. 37(1). – С. 482 – 485.
Злупко Л. А. Регіональні особливості зайнятості населення України (на прикладі Львівської області) / Л. А. Злупко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем (Збірник наукових праць). / Ін-трегіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – Вип.5(67) – С.147-157.
Злупко Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології та зайнятість в економіці України / Л. А. Злупко // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – Вип. 64. – С. 121 – 125.
Злупко Л. А. Формування соціального партнерства у сфері зайнятості України / Л. А. Злупко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2007. – Вип. 38. – С.72 – 75.