Д-р Лариса Заник

Ph.D., MBA

З Івано-Франківська.

 

Закінчила Історичний факультет Інституту Історії і Політології Прикарпатського Національного Університету імені В.Стефаника.

 

Почала трудову діяльність вчителем історії в Тисменицькій загально-освітній школі І-ІІІ ступенів. Викладала Історію України, Всесвітню Історію, Правознавство у 5-11 класах.

З 2001 року продовжила викладання історії, історіографії та джерелознавства в Інституті Історії і Політології Прикарпатського Національного Університету.

Після навчання в аспірантурі захистила дисертацію в Інституті Української Археографії та Джерелознавства імені М.Грушевського НАН України (Київ) на тему “Українська історіографія “Весни народів” 1848 року в Галичині”.

В США працює над проектами Українськоі Вільноі Академіі Наук в США (УВАН).

Членкиня Управи Шкільної Ради УККА 2019-2022, Наукового Товариства ім. Т.Шевченка в Америці, УККА та ін. організацій.

Публікації 

  1. Заник Л. Українсько-польські відносини під час революції 1848-1849 рр. в українській історіографії // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 16. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – С. 114-119.
  2. Заник Л. “Весна народів” 1848 року в Галичині та її відгомін у Наддніпрянській Україні (історіографія питання) // Україна соборна: Збірник наукових статей. – К., 2005. – Випуск 2. – Частина 1. – С. 323–327.
  3. Заник Л. “Весна народів” 1848 року в Галичині у західноукраїнській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століть // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 224-231.
  4. Заник Л. Галицька “Весна народів” 1848 року в контексті історіографії українського відродження ХІХ ст. // Схід. – 2006. – №5. – С. 61–66.
  5. Заник Л. Актуальні проблеми української історіографії національно-культурного руху за доби “Весни народів” 1848 року в Галичині // Мандрівець. – 2006. – №6. – С.41–46.
  6. Заник Л. Проблема москвофільської орієнтації за доби галицької “Весни народів” 1848 року в українській історіографії // Схід. – 2007. – №1. – С.49–53 (у співавторстві із Б. Савчуком)